Najserdeczniejsze życzenia

Drodzy Przyjaciele.

Przyjmijcie od nas – od całej naszej parafii Św. Klemensa w Miedźnej

najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Kolejnego – pięknego, dobrego i radosnego roku życia

 

3 sierpnia – dla Jolanty Klaja – w dniu 51 rocznicy urodzin

4 sierpnia – dla Ilony Cyroń – w dniu 64 rocznicy urodzin

7 sierpnia – dla Tomasza Chruśnika – w dniu kolejnej rocznicy urodzin

8 sierpnia :  dla ministranta Jakuba Miki  – 6 rocznica urodzin                        

11 sierpnia – dla Beaty Rąpała – w dniu 53 rocznicy urodzin

12 sierpnia – dla Moniki Stalmach w dniu 39 rocznicy urodzin