Najserdeczniejsze życzenia

Drodzy Przyjaciele.

Przyjmijcie od nas – od całej naszej parafii Św. Klemensa w Miedźnej

najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Kolejnego – pięknego, dobrego i radosnego roku życia:  

 

   10 października – dla Jadwigi Furczyk – w dniu 70 rocznicy urodzin

   12 października – dla ks. Mirosława Piesiura  – w dniu 63 rocz. urodzin

   12 października – dla Damiana Kostka – w dniu 28 rocznicy urodzin

   13 października – dla Renaty Roj-Woźnica – w dniu kolejnej rocznicy urodzin

   16 października – dla księdza Henryka Kafki – w dniu kolejnej rocznicy urodzin

   16 października – dla Małgorzaty Gibek – w dniu kolejnej rocznicy urodzin

   18 października – dla Lucyny Stebel – w dniu kolejnej rocznicy urodzin