Najserdeczniejsze życzenia

Drodzy Przyjaciele.

Przyjmijcie od nas – od całej naszej parafii Św. Klemensa w Miedźnej

najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Kolejnego – pięknego, dobrego i radosnego roku życia:

   18 września – dla Leona Henzla – w dniu 80 rocznicy urodzin

   18 września – dla Wacława Szyndler – w dniu 76 rocznicy urodzin

   19 września – dla Elżbiety Kwiatek – z okazji 58 rocznicy urodzin

   26 września – dla Janusza Stalmacha – w dniu 43 rocz. urodzin

   30 września – dla księdza Proboszcza Michała Matejczyka –  w dniu kolejnej rocznicy urodzin

   30 września – dla Sebastiana Herdziny – z okazji 22 rocznicy urodzin

3 października – dla księdza Łukasza Skiby – w dniu kolejnej rocznicy urodzin

     3 października – dla Katarzyny Strzelczyk – w dniu kolejnej rocznicy urodzin

     4 października – dla Tomasza Waloszka – w dniu kolejnej rocznicy urodzin

     8 października – dla Jadwigi Gąsiorek – w dniu 87 rocznicy urodzin

     8 października – dla Barbary Walczak – w dniu kolejnej rocznicy urodzin